En akustikbehandlad vägg bestående av diffusorelement
Musik för högtalarorkester
150 kr för årskort; fri entré för ungdomar 0–18 år

Savannah Agger (1971): Guiame los pasos (2011)
Hanna Hartman (1961): Att fälla grova träd är förknippat med risker (2004)
Kim Hedås (1965): Raivadiado (2008)
Åke Parmerud (1953): Presto och Coda ur Louder Than Life (2020–2021)

Kim Hedås Raivadiado beställdes av Elektronmusikstudion EMS. Tonsättaren beskriver verkets grundidé som en koppling mellan musik och text där uttrycket i texten, inte orden, är det betydelsefulla och där rösten är ett instrument bland många. ”Jag ville prova hur vi lyssnar på en röst och hur mycket vi tolkar vad som sägs utifrån hur det sägs” skriver Kim Hedås i sin verkkommentar. ”Är röstens uttryck i själva verket starkare än ordens betydelse?”

”Texterna i stycket är konsekvent vända bak och fram, så man hör alltså aldrig några ord – men kan då rösterna ändå ha en funktion av betydelsebärande element?” fortsätter tonsättaren. Hon beskriver rösten som ”bryggan mellan två världar”, å ena sidan den värld i vilken orden har en betydelse, och i den andra den där musiken tar över. Styckets titel är en sammanflätning av två portugisiska ord: ”raiva” som betyder ilska, och ”adiado” som betyder uppskjuten.

Åke Parmerud har arbetat med musik och multimediakonst sedan slutet av 1970-talet. Hans verklista inkluderar såväl instrumentalmusik som elektroakustiska kompositioner, interaktiv konst, video, samt musik för teater, dans och film. Han har haft stor betydelse för att sprida svensk elektronisk musik nationellt såväl som utomlands och är en internationellt erkänd auktoritet på klangregi, så kallad diffusion. Här framförs två satser, Presto och Coda, ur Louder Than Life: ett femsatsigt verk tillägnat tonsättarens vän Anders Blomqvist som gick ur tiden 2020.

Den Berlin-baserade svenska komponisten och musikern Savannah Agger har komponerat musik för teater, dans och film såväl som både elektroakustiska och instrumentala verk. Bland annat har hon skapat musik till ett tiotal av Cirkus Cirkörs föreställningar och till teaterpjäser iscensatta av Lars Rudolfsson. Hennes elektroniska musik kan beskrivas som dramatisk och spänningsladdad, med klanger som först växer, sedan försvinner och ersätts med nya klangstrukturer.

Hanna Hartman är en annan svensk musiker och komponist bosatt och verksam i Berlin. Hon har i över 30 år komponerat verk för radio, ljudskulpturer och framträtt flitigt runt om i Europa. I sin musik utgår hon från autentiska ljud inspelade runt om i världen. Hon beskriver sin arbetsprocess som syftande till att åskådliggöra dolda samband mellan olikartade auditiva uttryck.


Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89
Varmt tack!