Festivalen avslutas den 25 april på Musikaliska

Jörgen Pettersson foto Adam Wrafter

Festivalen för svensk konstmusik

Varmt välkomna till Svensk Musikvår 2021 den 17–27 mars! Vi bjuder in till en musikalisk fest där vi med stolthet och glädje presenterar vår levande musikskatt. Alla evenemang kommer att direktsändas på festivalens webbsida och finnas tillgängliga att ses i efterhand.

Kungl. Musikaliska Akademien 250 år

Årets Festivalprofil

Klingande akademi på Kungl. Musikhögskolan