Spatial musik i multipla dimensioner II
Program

Lise-Lotte Norelius (1961): You are the flower, 19:35 (2014)

Rolf Enström (1954): Wellen II, uruppförande 15:12 (2016)

Medverkande
Ingår ej i årets festival
Verkkommentarer

Lise-Lotte Norelius f 1961: You are the flower (2014)

Lise-Lotte Norelius har mer än 30 års erfarenhet som musiker. Etablerade sig tidigt som slagverkare, men har sedan 00-talet i huvudsak trakterat live-elektronik och allsköns objekt. Hon studerade elektroakustisk komposition vid KMH i Stockholm 1998-2002 och har sedan dess komponerat musik för högtalare, musiker med live-elektronik, poesi, teater, installationer och dansföreställningar. Förkärleken för små, ynkliga, komiska eller fula ljud, rytmiska strukturer och långa linjer kännetecknar ofta hennes musik, som kan vara både vacker, rå och brutal. 

Rolf Enström: f 2015 : Wellen II (2016)

Rolf Enström kan blicka tillbaka på en fyrtofemårsperiod som tonsättare. Verkförteckningen upptar ett sextiotal verk och omfattar ett antal mycket genomarbetade kompositioner av hög konstnärlig kvalitet. Flera av hans stycken har blivit ”klassiker” och uppskattade repertoarstycken såväl i Sverige som utomlands - exempelvis
”Directions” (1979 ), Slutförbannelser (1981 ), Tjidtjag och Tjidtjaggaise (1987 ) vilket erhöll ”Prix Italia” Observatoriemusik ( 2003 ) Echelon ( 2014 ) Sveriges Radios bidrag till ”Prix Italia” 2015.