Sten-Olof Hellström
Sten-Olof Hellström, foto Heiko Purnhagen
Sten-Olof Hellström
Sten-Olof Hellström, Kompositör och musiker f. 1956 i Stockholm.
2013 firade Sten-Olof trettio år som professionell kompositör genom att avlägga doktorsexamen i komposition vid University of Huddersfield, Storbritannien med sin avhandling ”Algorithmically-driven synthesis and feedback system: an investigation into the aesthetic and technical processes in my compositional practice ”.
Hans verk har framförts vid konserter, festivaler och radioutsändningar runt om i världen. Ett av Sten-Olofs fokus är musikens rörelse i både tiden och rummet. Han har framfört sin musik i olika typer av evenemang, där publiken sitter mitt i musiken omgiven av 8-60 högtalare. Nämnas kan Dome of visions i Köpenhamn, Acousmoniet på Interart Center i Malmö, Sines and Squares-festivalen i Manchester, Spatial Sounds vid Culture Lab i Newcastle och Ljudlabbet på ZKM i Karlsruhe.
Under Svensk Musikvårs konsert på Fylkingen som han kurerar, är det framför allt hans roll som interpret/diffusör som står i centrum. Det innebär att Sten-Olof ”tolkar” flera av verken genom att i realtid distribuera musiken till 12-20 högtalare placerade runt och ovanför publiken. På detta sätt kan olika gester, rörelser i rummet accentueras. Musiken kan både breda ut sig eller bli väldigt intim. Kort sagt kan man återskapa detaljer och gester musiken som annars riskerar att dränkas av konsertsalens akustik.
Musiker
Sten-Olof Hellström, interpret/diffusör
Medverkar ej i årets festival