Sten-Olof Hellström
Sten-Olof Hellström, foto Heiko Purnhagen

Sten-Olof Hellström

Sten-Olof Hellström, Kompositör och musiker f. 1956 i Stockholm.
2013 firade Sten-Olof trettio år som professionell kompositör genom att avlägga doktorsexamen i komposition vid University of Huddersfield, Storbritannien med sin avhandling ”Algorithmically-driven synthesis and feedback system: an investigation into the aesthetic and technical processes in my compositional practice ”.
Hans verk har framförts vid konserter, festivaler och radioutsändningar runt om i världen. Ett av Sten-Olofs fokus är musikens rörelse i både tiden och rummet. Han har framfört sin musik i olika typer av evenemang, där publiken sitter mitt i musiken omgiven av 8-60 högtalare. Nämnas kan Dome of visions i Köpenhamn, Acousmoniet på Interart Center i Malmö, Sines and Squares-festivalen i Manchester, Spatial Sounds vid Culture Lab i Newcastle och Ljudlabbet på ZKM i Karlsruhe.
Under Svensk Musikvårs konsert på Fylkingen som han kurerar, är det framför allt hans roll som interpret/diffusör som står i centrum. Det innebär att Sten-Olof ”tolkar” flera av verken genom att i realtid distribuera musiken till 12-20 högtalare placerade runt och ovanför publiken. På detta sätt kan olika gester, rörelser i rummet accentueras. Musiken kan både breda ut sig eller bli väldigt intim. Kort sagt kan man återskapa detaljer och gester musiken som annars riskerar att dränkas av konsertsalens akustik.
Sten-Olof Hellström, interpret/diffusör