Barn som sjunger i en studio framför mikrofoner
Sjungande barn. Foto: Adam Wrafter
Sjungande barn – SUSE med vänner

Ingår ej i årets festival

Stora salen
Direktsänds gratis på webben

Barbro Jävert, piano

Stefan Schöning, slagverk

Jens Ståbis, bas

Helle Rosenborg, arrangemang av Nyquist/Vinter i Norden

Gunnar Eriksson, arrangemang av Nyquist/Universum

Ingvar Karkoff, arrangemang av Bornemark

Program
Program

Maria Lithell Flyg (1965): ur Tänk alla dessa ljud! (2020)

    • Nerver, uruppförande (sång: Maia)

    • Min pappa kan allt, uruppförande (sång: Maia, Molly)

    • Förr i tiden, uruppförande (sång: Maia, Malva, Elin)

Patricia Bedregal (1980): Pachamama, uruppförande (2021)

Ulla-Carin Nyquist (1954): Natursånger (1992)

    • Vinter i Norden

    • Midsommarsång

    • Myrkrig

    • Universum

    • Oktoberpromenad

Gullan Bornemark (1927) & Dan Bornemark (1965): Vart tog vägen vägen? (1999)

Observera att denna konsert har fått nytt datum, men starttiden är densamma.

Om vi inte stimulerar barns och ungas musicerande riskerar vi att gå miste om värdefullt intresse, talang och skaparkraft. Svensk Musikvår vill med denna konsert lyfta fram bra nyskriven musik för barn och unga och uppmuntra flera tonsättare och musikskapare att fortsätta skriva ännu mer musik. I denna konsert medverkar, förutom Stockholms Saxofonkvartett, sångensemblen SUSE som är en del av Kulturskolan Stockholms verksamhet. Kören drivs och leds av dirigenten Carin Norrby och pianisten Barbro Jävert, båda verksamma som pedagoger i kulturskolans musikundervisning. Även basisten Jens Ståbis och slagverkaren Stefan Schöning undervisar i kulturskolan.

Kulturskolorna i hela landet är oerhört viktiga för att nya generationer skall få växa upp med konst och kultur som självklara delar av sina liv. Denna konsert knyter också an till Kungl. Musikaliska Akademiens nationella projekt Sjungande barn, vars mål är att alla barn skall få ökad tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa.

Gullan Bornemark och hennes son Dan Bornemark har i decennier bidragit med otaliga älskade sånger och visor för barn i alla åldrar. I Ulla-Carin Nyquists Natursånger får vi tillsammans med ett syskonpar följa naturens skiftningar med årstiderna. Den bolivianska tonsättaren Patricia Bedregal har skrivit ett stycke med text på engelska och quechua som ingjuter optimism och framtidstro. Maria Lithell Flyg har komponerat sånger utifrån ett flerårigt samarbete med Stockholms Saxofonkvartett och lågstadieelever i ett Skapande skola-projekt.

Tonsättaren Maria Lithell Flyg är inte främmande för att jobba med eller komponera musik för barn och Skapande skola-projektet beskriver hon som kreativt och lustfyllt. ”Vi har velat få med alla barn i en skapandeprocess där vi ökar deras känslighet genom att uppmuntra till lyssnande och eget skapande”, berättar hon. Idéerna som vuxit fram under projektet har hon sedan utvecklat och förfinat och komponerat tolv sånger som spelats in på skivan Tänk alla dessa ljud!. Sångtexterna i Min pappa kan allt, Nerver och Förr i tiden är hämtade från Mark Levengoods och Unni Lindells böcker ”Gamla tanter lägger inte ägg” och ”Gud som haver barnen kär har du någon ull” med citat från barn i åldrarna 6–9 år. Sångerna framförs här för första gången på konsert. Solister är Maia Sandin, Molly Kinnunen Muntané, Malva Ljungberg och Elin Rollsby. Skivan Tänk alla dessa ljud! kan bl.a. höras på Spotify.

Tonsättaren Patricia Bedregal mötte Stockholms Saxofonkvartett när ensemblen turnerade i Bolivia 2013. Därpå skrev hon ett verk för kvartetten som de spelat hundratals gånger, såväl vid offentliga konserter som barnkonserter. Hon blev mycket entusiastisk över att få skriva ett nytt stycke där även barn skulle vara med i framförandet. Pachamama – döpt efter Inkarikets viktiga naturgudinna – sjungs på två språk: engelska och quechua. Tonsättaren beskriver quechua som att det låter som musik. Med denna kärleksfulla, allvarliga och samtidigt optimistiska sång, till en text av May-o Avila Bedoya, vill hon ingjuta framtidstro i såväl de som sjunger som de som lyssnar. Sångsolist är Malva Ljungberg och danssolist Thais Pincemaille.

Dramaturgen och kompositören Ulla-Carin Nyquist har i decennier skrivit manus och musik till film, tv, teater och radio. 1992 gjorde hon tillsammans med den hyllade barnmusikgruppen Låt & Leklaget barnradioserien "En vandring i naturen". I serien går ett syskonpar en och samma vandring under ett helt år och ser naturen skifta med årstiderna. Ur denna serie kommer Natursånger, som blev så uppskattade att de gavs ut separat. Förra året inledde Ulla-Carin ett samarbete med Carin Norrby kring Natursånger och nu framförs de här i årets festival. Myrkrig är koreograferad av Omega Lindström-Carlvik. Gunnar Erikssons arrangemang av Universum framförs för första gången.

Gullan Bornemark drev mellan 1952 och 2007 en musikskola för barn i Malmö och komponerade egna sånger som kompletterade sitt pedagogiska arbete. Genom olika radio- och tv-program liksom åtskilliga sångböcker och skivinspelningar har hon blivit en känd och älskad musikperson. Hon har fortsatt skapa musik tillsammans med sin yngste son Dan Bornemark. Från skivan "Jorden runt" kommer Vart tog vägen vägen?, en oemotståndligt svängig sång om att gå på äventyr så långt som vägen sträcker sig – och, när vägen försvinner eller tar slut, fortsätta på en väg som du själv stakar ut. För koreografi och danscoachning i sången står Kulturskolans avancerade program KAP dans 1 och solist är Omega Lindström-Carlvik.

I SUSE medverkar i denna konsert Miramaria Enbäck Strömquist, Nova Hägglöf Strandmark, Rafaela Panagiotidou, Malva Ljungberg, Omega Lindström-Carlvik, Liv Möller, Astrid Gens, Lykke Björkman-Drufva, Elsa Diaz Lindhult, Klara Åsberg, Thais Pincemaille, Nora Brumer, Björn Engström, Elin Rollsby, Maia Sandin, Molly Kinnunen-Muntané, Andjela Tojaga, Caylie Fagan, Dilom Malu och Minna Möller.


Sångtexter

Patricia Bedregal: Pachamama

Here I am, looking for flowers, soil and sea

I am here to cry

I am here to make a claim

Where the humans leave

All my power, my heaven, my being

My voice and song

I am crying and I feel alone

I am here, asking not to do it any more

Stop destroying life and the Pachamama

I'm the Pachamama

I am your shelter

I am the greatest

Next to you I'm gonna be

Don't destroy me, please, Don't hurt me any more

You are killing existing life and souls

There will be no turning back

I'm the Pachamama

Na nay you yay, na nay xin-tiy

Chay xiqa chixnij mana wa lej

Chincachiy suyaquita

Chincachiy umachaquita

Tuxpi ru-na kay

The sun has risen again

There is new hope, and now

Everything conspires for peace and for love

I'm the Pachamama…

I am here to bloom existence

With faith we will flourish,


Rebirth to a new life