Carin Norrby vilar huvudet på armarna mot en bordsskiva
Carin Norrby. Foto: Anders Rosenberg
Carin Norrby, dirigent
Carin Norrby är sedan 2016 anställd vid Kulturskolan Stockholm och har sin tjänst i Bromma som ensembleledare och sångpedagog. Hon har där, tillsammans med pianisten Barbro Jävert, byggt upp en sång- och körverksamhet för åldrarna 6–20 år i kulturskolans regi. Hennes musikaliska arbete genomsyras av tillit till musikens, sångens och ordens kommunicerande kraft och förmåga att utmana, beröra och trösta; allas rätt att få sjunga och utveckla sin röst och musikalitet och att, om möjligt, få uttrycka sin musikalitet på värdiga villkor.

Bo Johansson, Suzanne Osten, farfarbror Johannes Norrby och Janusz Korczak är Carins medmänskliga, musikaliska och konstnärliga förebilder. Utöver arbetet inom Kulturskolan Stockholm frilansar hon som kördirigent och som sångerska inom musikalisk scenkonst. Hon har även i några år arbetat med El Sistema och skaffat betydelsefulla erfarenheter, såväl av inkluderande arbetssätt som av metodik och pedagogik.

Efter en nästan fullgjord prästutbildning vid Lunds universitet för K.G. Hammar valde Carin att utbilda sig inom musik. Först sångstudier vid Musikhögskolan Ingesund och senare körpedagogutbildningen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon studerade för bland andra Helene Stureborg, Per Andersson, Helena Jonason och Fredrik Winberg. Hennes examensarbete "Rösträtt" handlar till stor del om Bo Johanssons metodik och pedagogiska arbete med Adolf Fredriks Flickkör.
Medverkar ej i årets festival

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89
Varmt tack!