Mattias Wager
Mattias Wager

Signaler i Storkyrkan

Christina Blomkvist f 1976 – Allegro maestoso (1999) 5´

Kristina Forsman f 1970 – Vila, vila (2007) 4´

Michael Waldenby f 1953 – Latinsk svit (2012)

Michael Waldenby f 1953 – The Wild Swans at Coole (2010) 5´

Torsten Nilsson 1920-1999 – Signals with seven structures op.110, för orgel och 4 slagverksgrupper (1985) 30´

 

Medverkande
Körledare: Michael Waldenby

Nigar  Dadascheva, piano

Joakim Anterot, Daniel Berg, Anders Holdar och Anders Åstrand, slagverk

 

Verkkommentarer

The Wild Swans at Coole

Coole Park är ett gods på Irland som på sin tid ägdes av diktaren W B Yeats' väninna och välgörare Lady Agatha Gregory. I dikten reflekterar författaren över livet och kärleken och beundrar de vackra svanarnas suveräna frihet och oberoende: "Upon the brimming water among the stones are nine-and-fifty swans"... och ja, när Yeats en gång räknade dem var de just femtionio stycken.

Latinsk svit

består av ett antal korta sånger till företrädesvis bibliska texter.

Signals "signaliserar" i sig själv en mörk och dramatisk händelse. I april 1984 drabbas Torsten Nilsson plötsligt av en hjärnblödning, mitt under pågående skivinspelning. Under en längre tid var han medvetslös, men tidigt under 1985 inträdde en snabb och remarkabel förbättring av hans hälsotillstånd. Bakom det häpnadsväckande tillfrisknandet låg inte bara Torsten Nilssons enorma viljekraft (han måste bokstavligt talat återerövra sitt liv, både i tid och rum), utan också själva de kreativa processerna i arbetet med Signals, som han nu kunde återuppta.

I Signals, liksom i så många andra verk, bibehåller komponisten en seriell "ryggrad" i kompositionen, samtidigt som han låter improvisatoriska avsnitt syresätta de sju strukturernas förlopp. "Hjärnan" i formutvecklingen är orgelstämman, som på grund av det enda handikapp tonsättaren har kvar efter sin sjukdom, är utformad för höger hand och pedal. Denna kompositionens realisation kom för tonsättaren att bli identifierad med hans egen hjärna, vars signalsystem han upplevde i en märklig breddning, fördjupning och förfining.

Lennart Reimers

Kristina Forsman, Stockholmsbaserad tonsättare, född 1970 i Umeå, låter en mängd inspirationskällor ta plats i sin musik. Intresset för det rytmiskt lekfulla utgör en underström i Forsmans komponerande och kan höras bland annat i Dinosaurier! för Stockholms saxofonkvartett, i orkesterverket Här och nu! liksom i Berg-slagen för bleck, såg, slagverk, och theremin. Men det är ändå det klangliga detaljarbetat som främst utmärker musiken. Den suckar och glider över småintervall. Täta harmonier öppnar sig i enkla konsonanser och sluter sig sedan igen.

Vila, vila… beställdes 2007 av organisten och entusiasten Henrik Cervin från Göteborg.

Titeln syftar på den vila som kan ske vid en vanlig konsert, meditationsgudstjänst, nattvard, men även vid begravning.

se mer och lyssna på www.kristinaforsman.se