Sofia kyrka
Sofia kyrka utomhus en klar sommardag
Sofia kyrka

Sofia kyrka ligger på toppen av Vita Bergen på Södermalm och är en populär kyrka för vigsel, dop och begravning. Kyrkan invigdes 1906 och har sedan dess genomgått flera större förändringar av kyrkorummet, medan kyrkans yttre är i stort sett oförändrad.

Sofia församling är en del av Svenska kyrkan och en av fyra församlingar i Södermalms kontrakt. Församlingen har ca 20 000 medlemmar av ca 40 000 invånare. Församlingen har två kyrkor, Sofia kyrka i Vita Bergen på Södermalm och Sjöstadskapellet i Hammarby Sjöstad, som båda nyligen genomgått omfattande ombyggnads- och renoveringsarbeten. Dessutom ingår Fryshuskyrkan som är en del av Fryshuset, en av landets största samlingsplatser för ungdomar, i församlingen.