Folkoperan
Folkoperans orkester
Folkoperans orkester. Foto: Emma-Sofia Olsson

Folkoperan drivs av lusten att utveckla operakonsten genom nya uttryck och oväntade möten. Folkoperan jobbar tvärkonstnärligt med opera och går på djupet med berättelser i vår tid med målsättningen att komma nära publiken och skapa nya perspektiv.

Folkoperan grundades 1976 med en vision att göra opera angelägen för alla. Vi brinner för att fler ska få ta del av opera oavsett ålder, bakgrund eller erfarenhet. På Folkoperan skapar vi opera som var och en kan göra till sin egen upplevelse. Sådan opera blir folkets opera och en plattform för att utforska sig själv och hur man ser på världen.

Sedan starten har vi sett på opera som en samlingsplats för olika konstformer. Vi drivs av att förnya operakonsten och speglar samtiden genom öppenhet och nyfikenhet för olika uttryck. När man vågar laborera med idéer och konstformer kan nya världar skapas. Sådan opera är en del av sin tid och utvecklas tillsammans med den.

I en tid av ständiga intryck måste operakonsten ha en egen röst och våga sticka ut. Vi tror på opera som inte låter sig begränsas av konventioner. Opera som inte ser gränser och som visar konstnärligt mod. Vi vill inspirera människor att våga känna, våga visa och våga säga. Sådan opera kan utmana ensidiga bilder av konst, samhälle och människan.