Täby Musikklasser
Täby Musikklasser
Täby Musikklasser
erbjuder musikintresserade och sångbegåvade barn nordost om Stockholm fördjupad musikundervisning. Skolan har 180 elever (30 elever i varje årskurs) i åldern 10-16 år. Musiken finns på schemat varje dag. Körsången är grunden i undervisningen och med sångens hjälp lär sig eleverna teori, musikhistoria, scenisk framställning osv.
Körsången utgår från den svenska körtraditionen och repertoaren är bred; klassiska körverk och körstycken, folkmusik, jazz, pop, opera, musikal och nyskriven samtida musik.

Klass 5 och 6 har sjungit tillsammans sedan hösten 2015 och har redan hunnit ge ett flertal konserter i bl.a. Eric Ericsonhallen, Tibble teater och kyrkor i Stockholm och Täby.
I höstas medverkade de i projektet ”Min granne tonsättaren” med Kjell Perders musik i Täby. Då uruppfördes Perders barnkörverk ”Jorden behöver fred” till texter skrivna av eleverna själva, på det dagsaktuella temat - flykt-längtan- fred-kärlek! Stycket finns med i kvällens program.
Musiker
Täby Musikklasser, klass 5 och 6
Medverkar ej i årets festival