Peter Schuback, foto: Christpher Hästbacka
Peter Schuback dirigerar Stamp Music av Ingvar Lidholm under Svensk Musikvår 2016, Foto: Christpher Hästbacka
Peter Schuback
Peter Schuback är född i Täby den 31 mars 1947. Som cellist är han utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm, vidare för Mainardi, Palm i Köln och i Paris för Tortellier där han efter sina studier också främst var verksam. 1972 gjorde han sitt första besök i Brasilien dit han fortfarande regelbundet återvänder och där han i längre perioder också varit verksam. I Sverige var han med och grundade ensemblen Harpans Kraft 1971. 1973-1975 undervisade han både cello och ny musik vid Malmö Musikhögskola. Sedan 1975 har han varit verksam som fri artist och givit ett stort antal konserter för främst solocello. Dessa konserter har till största delen ägt rum utanför Sveriges gränser och bestått av musik av de tonsättare som skrivit musik direkt för honom samt den mer traditionella repertoaren såsom Bachs solosviter vilka han ständigt bär med sig som utgångspunkt i sitt musikaliska arbete. Ett arbete som också tar sig utryck i såväl improvisation som komposition där han ofta söker sig till en destrukualisering av strukturen, vilket är ett försök att förhålla sig inför det omöjliga och en önskan om ett friare tonspråk.

I mellanrummet interpret och tonsättare bör några transkriptioner för solocello av större berömda orkesterverk nämnas, som t.ex Beethovens 9e symfoni, Stravinskijs Eldfågeln och Ravels La valse.

Som tonsättare har Peter Schuback främst sökt sin utbildning genom arbete med sina kollegor. Verken, främst kammarmusik, är skrivna för olika besättningar såsom soloverk, kvartetter, blandade ensemblekombinatoner och även vissa s.k. open scores. Orkestermusik, bandmusik och en kammaropera med text av Hans Abrahamsson finns också att finna bland hans kompositioner. 2009 avslutades även en monodram om Hölderlin för kammarensemble, recitatör och sopran till text av Ulla Britt Edberg
Medverkar ej i årets festival