Gustaf Sjökvists kammarkör
Gustaf Sjökvists kammarkör Foto: Ryno Quantz

Gustaf Sjökvists kammarkör

Gustaf Sjökvists kammarkör, GSKK är en fristående kör baserad i Stockholm med ca 35 medlemmar. Vår repertoar har till stor del kommit att bestå av nutida musik, med en rad uruppföranden av verk från kompositörer som Sven-David Sandström, Lars Edlund, Jan Sandström, Carl Unander-Scharin, Georg Riedel och Bo Holten. På repertoaren finns även de stora klassiska verken som Bachs H-mollmässa och Juloratorium, Mozarts Requiem, Brahms Ein deutsches Requiem, Verdis Requiem m fl.

Samarbetena med olika artister har genom åren blivit många - vi har exempelvis gjort flera turnéer i Europa tillsammans med Barbara Hendricks och turnéer i Sverige och Norge med The Real Group. GSKK har gjort såväl egna skivinspelningar, som inspelningar tillsammans med Barbara Hendricks, Edita Gruberova, Håkan Hagegård, Malena Ernman, Jan Lundgren, Mats Bergström, Nils Lindberg och Benny Andersson. Kören har även gjort egna turnéer utomlands med rena a cappella-program, med konserter bl a i Tyskland, USA, Taiwan och Hong Kong.

Från och med hösten 2018 inleder Gustaf Sjökvists kammarkör ett långsiktigt samarbete med Florian Benfer som konstnärlig ledare.