Duo Gelland
Duo Gelland
Duo Gelland
Duo Gelland, violinisterna och makarna Cecilia och Martin Gelland, är Sveriges mest kända violinduo med en stor internationellt rosad och prisbelönad konsert- och CD produktion. De har bland annat framträtt som solister i Berliner Philharmonies båda salar, i Tonhalle Zürich, i Musikverein Wien och i Grünewaldsalen i Stockholm. Repertoaren spänner från barock till nutida musik. Över 150 verk har tillägnats duon av framstående internationella tonsättare och har komponerats i ett nära samarbete med musikerna. Duo Gelland har även deltagit i gränsöverskridande föreställningar med koreografer och regissörer som Etienne Glaser, Jon Tombre och Britta Hanssen. Alltsedan starten 1994 framträder Duo Gelland för såväl en vuxen publik som för barn. Deras turnéer internationellt och nationellt är ofta en kombination av kvällskonserter och klassrumsföreställningar.
Konsert
Musiker
Cecilia Gelland, violin
Martin Gelland, violin
Medverkar ej i årets festival