B Tommy Andersson, foto: Peter Knutson
B Tommy Andersson, foto: Peter Knutson
B Tommy Andersson, dirigent
B Tommy Andersson är dirigent och tonsättare. Han har dirigerat alla de stora och de flesta mindre orkestrarna i Sverige, samt gästdirigerat i 13 andra länder. Han har även återkommande operaengagemang. B Tommy Andersson undervisar även i dirigering och orkestrering och är sedan hösten 2012 professor i orkesterdirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Medverkar ej i årets festival