Anders Asp
Anders Asp, dirigent
Anders Asp, dirigent
leder sedan många år barn- och ungdomskör, blandad kör och manskör.
Han är utbildad vid Kung. Musikhögskolan i Stockholm och är
musiklärare i Täby Musikklasser sedan 1986.
Han är också verksam som pianist, arrangör och orkesterledare.
I sin roll som lärare och körpedagog mottog han år 2007 Täby Kommuns kulturpris för "omfattande kultur- och musikverksamhet inom Täby Musikklasser". 2014 fick han Lions kulturstipendium för körinstuderingen av Verdis Requiem med 120 körsångare i olika åldrar i Täby, Täby Symfoniorkester och solister från Kungliga Operan.
Han har också varit Förbundsdirigent för manskörerna i Sthlms Körförbund.
Medverkar ej i årets festival