Alpaca Ensemble
Alpaca Ensemble
Alpaca Ensemble
Alpaca Ensemble är ett Trondheimsbaserat musikerkooperativ vars kärna består av Else Bø (piano), Sigrid Elisabeth Stang (violin) och Marianne Baudouin Lie (cello). Alpaca Ensemble firade 20 årsjubileum 2016 och markerade det med bland annat uruppföranden av ett flertal beställningsverk. Ett av dessa verk var Karin Rehnqvists In Orbit för pianotrio och klarinett och det uruppfördes på Stangvikfestivalen i augusti 2016. Konserten RenRehnqvist har tidigare spelats i Trondheim och på festivalen Specs On i Berlin.
Konsert
Musiker
Else Bø , piano
Sigrid Elisabeth Stang, violin
Marianne Baudouin Lie, cello
Rolf Borch, klarinett
Medverkar ej i årets festival