Stamp Music II av Lidholm
Stamp Music II av Lidholm
Grande Finale: Stamp Music II

Ingår ej i årets festival

Fri entré

Svensk Musikvårs Festivalorkester

Dirigenter: Peter Schuback och André Chini

Program

Ingvar Lidholm (*1921):
Stamp Music II (1971)

Svensk Musikvår hyllar den svenska konstmusikens nestor, Ingvar Lidholm, som i år fyller 95 år, med ett av av hans kanske mest spridda verk – partituret ryms på ett frimärke, men ensemblen är så stor att den kräver två dirigenter!  

 

Lidholm är en av klassikerna i den nutida svenska musiken. Traditionen spelar en stor roll för honom, alltifrån de antika dramerna och renässansens vokalpolyfoni. Samtidigt hör han till förnyarna; ett kompositoriskt ”håll i gång” är för honom ett okänt begrepp. Han söker i varje verk det unika.

Bo Wallner