Ensemble Makadam, foto Misha Pedan
Ensemble Makadam, foto Misha Pedan
Ensemble Makadam
Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med

improvisation och fragmentering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Resultatet blir oförutsägbart och öppnar för nya ingångar till musik som konstform och uttryck.

Det har blivit ett arbetssätt som genomsyrar de flesta produktioner. Det kan vara att mitt i satserna blomma ut i improvisationer, klippa och klistra ur verken, preparera instrumenten för att hitta nya klanger och arbeta med olika lager. Ensemblen samarbetar också med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.
Musiker
Anna Lindal, violin,
Elsbeth Bergh, viola,
My Hellgren, cello,
Sara Sjödahl, piano
Medverkar ej i årets festival

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89
Varmt tack!