Arméns musikkår spelar vid Armémuseum
Arméns musikkår. Foto: Lars Normann
Arméns musikkår
Arméns musikkår är den största av Försvarsmaktens tre professionella orkestrar med 53 heltidsanställda musiker. Tack vare sin storlek har Arméns musikkår den fullstora symfoniska blåsorkesterns alla möjligheter, parallellt med kapaciteten att dela in kåren i ett flertal mindre ensembler med olika musikalisk inriktning och instrumentbesättning.

Arméns musikkår är en paradmusikkår med konserter, ceremonier och parader som vanliga uppdrag. Musikkåren uppträder ofta vid betydelsefulla händelser, till exempel vid högtidliga audienser på Kungliga slottet och vid statsbesök. En annan viktig del av kårens uppdrag är att gå i täten för vaktparaden genom Stockholms gator till Kungliga slottet. Musikkåren har dessutom en omfattande konsertverksamhet över hela landet och bidrar till att göra militärmusiken till en aktiv del av det offentliga musiklivet.

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89
Varmt tack!