Jörgen Pettersson, foto Emma-Sofia Olsson
Jörgen Pettersson, foto Emma-Sofia Olsson

Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson är Svensk Musikvårs Festivalledare. Han driver festivalen sedan 2016.

Jörgen Pettersson (f.1964) utbildades vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och erhöll, som förste saxofonist någonsin, skolans solistdiplom med jetong. Han studerade även för professor Jean-Marie Londeix vid Nationalkonservatoriet i Bordeaux där han erhöll Premier Prix.

Idag är Jörgen Pettersson en av de främsta och mest efterfrågade saxofonisterna på den internationella nutida musikscenen. Han medverkar i en mängd konserter och festivaler över hela världen, som solist och i olika samarbetsformer. Han är bl.a. en drivande kraft i Stockholms Saxofonkvartett, KammarensembleN och Ensemble Son. Jörgen bryter ofta och gärna gränser mellan gängse konstarter och har ett nära samarbete inte bara med tonsättare, utan också med koreografer och författare.

Genom ett målmedvetet och nära samarbete med svenska och internationella tonsättare söker han aktivt utveckla repertoaren för sitt instrument. Detta har resulterat i att mer än 400 verk har tillägnats Jörgen Pettersson, såväl solokonserter, elektroakustiska stycken som kammarmusikaliska verk.

Jörgen Pettersson utvecklar ständigt nya tekniker och spelsätt, vilket leder till unika och överraskande tolkningar med ett starkt personligt uttryck. För detta har han bl.a. erhållit Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris.

Jörgen har en självklar och unik närvaro på scenen med ett dynamiskt kroppsspråk och en intensiv inlevelseförmåga i allt han gör. Han söker alltid en naturlig och avslappnad dialog med sin publik. Hans musik kommer även till uttryck genom de många inspelningar som sänds flitigt i radio och givits ut på skivor. Två nya soloskivor planeras inom kort.

Pettersson har erhållit Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris och är även hedersmedlem i FST.

Jörgen Pettersson invaldes som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien den 12 maj 2014.
Jörgen Pettersson, saxofonist och Festivalledare