Möjliggörare

Svensk Musikvår bygger på kraften i samarbetet mellan musiker och tonsättare mot det gemensamma målet att nå ut med musiken till alla som vill ta del av den. Varje år genomförs festivalen dessutom med ovärderligt stöd av och i samarbete med en rad fantastiska möjliggörare.

Aliasteaterns logotyp

Aliasteatern

Aliasteatern strävar efter att gestalta människors olika bakgrunder och erfarenheter, människor som tillhör normen och som står utanför. Men framförallt vill vi starta samhällsdebatt genom konst. Läs mer på teaterns webbsida.

Berwaldhallen

Konserthuset Berwaldhallen, med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, är en del av Sveriges Radio och en av landets viktigaste kulturinstitutioner med räckvidd långt utanför landets gränser.

Ersta Diakoni logotype

Ersta kyrka

Att vara kyrka i en organisation som Ersta diakoni är ett brett och viktigt uppdrag. I svåra livssituationer uppstår ofta frågor om mening, vår existens och relationen till varandra och Gud.

Vi arbetar främst med att erbjuda andlig vård och samtalsstöd för Erstas patienter, boende, närstående och för medarbetare i våra verksamheter. Vi arbetar även med fortbildning för personal, andakter i våra verksamheter och ett levande gudstjänstliv i vår kyrka.

Föreningen Svenska Tonsättares logotyp

Föreningen Svenska Tonsättare

Föreningen Svenska Tonsättare organiserar landets professionella tonsättare inom det konstmusikaliska området och har över 400 medlemmar. Föreningen tillvaratar komponisters intressen och verkar för musikalisk mångfald, för spridning av svensk musik, för ett jämställt musikliv och för att övergripande främja svensk musikkultur. Läs mer på föreningens webbsida.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja vetenskaplig forskning, samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet i Sverige. Stiftelsen delar årligen ut bidrag för dessa ändamål kring donatorns födelsedag, den 22 juni. Läs mer på stiftelsens webbsida.

Konserthuset Stockholms logotyp

Konserthuset Stockholm

Det blå konserthuset vid Hötorget är ett av Stockholms mest berömda byggnadsverk och hem åt Kungliga Filharmonikerna. Här arrangeras årligen över 200 konserter med orkestermusik, kammarmusik, jazz- och världsmusik samt många andra evenemang. Varje år står Konserthuset och orkestern dessutom i världens centrum i samband med Nobelprisutdelningen. Läs mer på Konserthusets webbsida.

Kulturrådets logotyp

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Det är grunden för vårt uppdrag som statlig myndighet. Uppdraget utgår från de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat. Läs mer på Kulturrådets webbsida.

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien instiftades av Gustav III år 1771. I dag är akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv. I akademiens stadgar står bland annat att akademien "har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet”. Läs mer på akademiens webbsida.

Kungl. Musikhögskolans logotyp

Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771, och flyttade 2016 in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. Det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt. Läs mer på musikhögskolans webbsida.

Marabouparken

Marabouparken konsthall

Marabouparken konsthall visar samtida konst med inriktning på människans villkor i samhället, historien och samtiden. Konsthallens program har sedan 2019 en ny strategisk inriktning på parken som förhandlingsarena mellan natur och människa. Utställningsprogrammet utgår från samtidens behov av att ifrågasätta traditionella synsätt på människans relation till sin omvärld, i ljuset av vår tidsålders alltmer brännande frågor kring klimat och resursanvändning.

Marabouparken konsthall drivs av Stiftelsen Parken som varit aktiv i Sundbyberg sedan 2005. Konsthallen öppnade i sin nuvarande form 2010, i arkitekt Arthur von Schmalensees f.d. kakaolaboratorium i Marabouparken. Den prisbelönta parken med skulpturer från 1900-talets pionjärer är en visionärt anlagd rekreationsanläggning för anställda vid Maraboufabriken som växte fram vid Bällstaån i Sundbyberg under 1940- och 1950-talet.

Musik i Marabouparkens logotyp

Musik i Marabouparken

Musik i Marabouparken är en konsertserie i Marabouparkens konsthall i Sundbyberg. Musik i Marabouparken är ett samarbete med Marabouparkens konsthall och genomförs med stöd från Region Stockholm, Statens Musikverk och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Konsertserien arrangeras av Mattias Rodrick och Helle Solberg.

Musikaliska kvarterets logotyp

Musikaliska kvarteret

Fastigheten Musikaliska Akademien på Nybrokajen 11 är Sveriges första konserthus, ritat av arkitekten Johan Fredrik Åbom och invigt 1877. Stora scen är Sveriges första konsertsal, och här hölls också de tjugosex första Nobelprisutdelningarna. Idén om ett musikaliskt kvarter är sedan gammalt, men Musikaliska Kvarteret drivs sedan 2022 som ett kluster av scener, restauranger, barer och eventytor med hela fastigheten inräknad av Musikaliska Kvarteret i Stockholm AB. Läs mer på Musikaliska kvarterets webbsida.

Narva Boxningsklubb logga

Narva Boxningsklubb

Narva BK:s uppgift är att fylla en social funktion och bedriva tävlingsverksamhet. Vi drivs av föreställningen att debästa boxarna har en grundtrygghet vilken bottnar ikunskapen om den egna förmågan att försvara sig. Med sådan kunskap saknas behov av att på gata eller i krogkö bevisa för andra "vad man går för". Hela Narvas historia är en kamp mot våld.

En kamp för den svages rätt och den starkes ansvar

Läs mer om Narvas historia.

Region Stockholms logotyp

Region Stockholm

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Regionens kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och uttryck inom dans, film och konst i länet. Region Stockholm ger bidrag till en bred kulturverksamhet, inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv samt är huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna. Läs mer på regionens webbsida.

Samtida musiks logotyp

Samtida Musik

Samtida Musik är en av de viktigaste arrangörerna av ny kammarmusik i Sverige. Med spännande musikalisk vidd ger föreningen publiken en unik möjlighet att möta svenska och utländska tonsättare och musiker som är verksamma i dag. Samtida Musik arrangerar 8–10 konserter årligen och deltar även i festivalen Sound of Stockholm. Föreningen bildades i november 1960 av tonsättarna Jan Carlstedt, Laci Boldemann och Bo Linde med en första konsert i Börssalen i Stockholm. Läs mer på föreningens webbsida.

Stiftelsen Saltö

Stiftelsen Saltö

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 årligen uppmärksammat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare och delat ut stipendier till unga stråkmusikstuderande. Stipendiet administreras av Kungl. Musikaliska Akademien. Läs mer på akademiens webbsida.

Svenska Kyrkans logotyp

Stockholms domkyrkoförsamling

Stockholms domkyrkoförsamling omfattar Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka och har tre uppdrag: Att vara kyrka för boende i Gamla stan, Klara- och Jacobsområdet. Att vara kyrka för alla som besöker eller arbetar i dessa områden. Att fungera som Stockholms domkyrka, t. ex. vid riksmötets öppningsgudstjänst varje år. Läs mer på församlingens webbsida.

SMI logga

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) är en fristående högskola som erbjuder grundläggande högskoleutbildning inom musik och relaterade konstutbildningar. SMI bildades 1960 som en privat stiftelse av en grupp musikpedagoger som kände sig begränsade av de traditionella och något långsamt utvecklande statliga konservatorierna, och har till uppgift att tillhandahålla lärarutbildning inom musikpedagogyrket som är relevant, aktuell och med en hög standard av praktisk tillämpningsfokus.

Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 980 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.

Sveriges Radio

Sveriges Radio P2

Sveriges Radio bedriver radioverksamhet i allmänhetens tjänst i en verksamhet som skall vara självständig från såväl staten som från ekonomiska, politiska och andra särintressen. Sveriges Radio sänder reklamfri radio i fyra rikstäckande och 25 lokala radiokanaler i FM-nätet, digitalradio i DAB-nätet i storstadsområdena och Norrbotten, samt webbradio. Läs mer på Sveriges Radios webbsida.

Swiss Arts Council logga

Swiss Arts Council Pro Helvetia

https://prohelvetia.ch/en/

Svenska Kyrkans logotyp

Tyska S:ta Gertruds församling

Die Deutsche St. Gertruds Gemeinde in Stockholm ist eine evangelisch lutherische Kirchengemeinde mit deutschsprachigen Gottesdiensten, Veranstaltungen und Amtshandlungen. Mitglied kann werden, wer im Großraum Stockholm gemeldet ist und einen deutschsprachigen Hintergrund hat. Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholm är en tyskspråkig församling inom Svenska kyrkan.