Möjliggörare

Svensk Musikvår bygger på kraften i samarbetet mellan musiker och tonsättare mot det gemensamma målet att nå ut med musiken till alla som vill ta del av den. Varje år genomförs festivalen dessutom med ovärderligt stöd av och i samarbete med en rad fantastiska möjliggörare.

Adam Mickiewicz Institute

Adam Mickiewicz Institute

En organisation finansierad av den polska regeringen vars ändamål är att sprida och marknadsföra polsk och polskspråkig konst och kultur i världen. Organisationen är döpt efter den polske nationalskalden Adam Mickiewicz.

Arméns musikkår, en del av Livgardet

Arméns musikkår

Arméns musikkår är Sveriges största paradmusikkår och har ett högt anseende både nationellt och internationellt. Musikkåren uppträder ofta i stora offentliga sammanhang, såsom nationaldagsfirandet på Skansen och Hans Majestät Konungens födelsedagsfirande på Kungliga slottet. Musikkåren är den största av Försvarsmaktens tre professionella orkestrar, med 53 heltidsanställda musiker. Läs mer på musikkårens webbsida.

Audiorama

Audiorama

Audiorama initierar, planerar och genomför projekt med fokus på nutida ljudkonst, hörspel och elektroakustisk musik. Audiorama beställer, producerar och presenterar nya verk av tonsättare, ljudkonstnärer och dramatiker och samarbetar med olika organisationer, institutioner och universitet. Audiorama driver två festivaler, Tonband och Dramaten, och samarbetar även regelbundet med ett antal olika andra festivaler. Läs mer på organisationens webbsida.

Blåsarsymfonikernas logotyp

Blåsarsymfonikerna

Blåsarsymfonikerna är en nyfiken orkester som utmärker sig för sin stora genrebredd, sina gränsöverskridande samarbeten och ovanligt jämställda programpolitik. Orkestern har etablerat sig som en av Nordens ledande blåsarensembler med växande internationellt renommé. Sedan 2018 är Cathrine Winnes orkesterns chefsdirigent. Läs mer på orkesterns webbsida.

Föreningen Svenska Tonsättares logotyp

Föreningen Svenska Tonsättare

Föreningen Svenska Tonsättare organiserar landets professionella tonsättare inom det konstmusikaliska området och har över 400 medlemmar. Föreningen tillvaratar komponisters intressen och verkar för musikalisk mångfald, för spridning av svensk musik, för ett jämställt musikliv och för att övergripande främja svensk musikkultur. Läs mer på föreningens webbsida.

Fylkingen

Fylkingen

Fylkingen är en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. Föreningen grundades 1933 och utgörs idag av upp emot 300 utövande svenska och internationella konstnärer som utvecklar och presenterar nya verk i Fylkingens lokaler. 2013 fyllde föreningen 80 år vilket gör den till världens äldsta forum i sitt slag. Läs mer på Fylkingens webbsida.

Goethe-Institut

Goethe-Institut är ett internationellt verksam, partipolitiskt oberoende kulturinstitut som möjliggör och uppmuntrar till studier av det tyska språket utomlands och som uppmuntrar till internationellt kulturellt utbyte och samverkan. Institutet förmedlar en bred och omfattande bild av Tyskland genom att sprida information om landets kulturella, sociala och politiska utveckling. Läs mer på institutets webbsida.

Svenska Kyrkans logotyp

Gustaf Vasa församling

Gustaf Vasa församling är en av Vasastans församlingar i centrala Stockholm med ett rikt gudstjänst- och musikliv samt verksamhet för alla åldrar. Gustaf Vasa församling har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i diakoni och mission. Den uppgiften vill församlingen förverkliga genom sin församlingsidé: ”Ge människor möjlighet att växa i kristen tro.”

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja vetenskaplig forskning, samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet i Sverige. Stiftelsen delar årligen ut bidrag för dessa ändamål kring donatorns födelsedag, den 22 juni. Läs mer på stiftelsens webbsida.

Konserthuset Stockholms logotyp

Konserthuset Stockholm

Det blå konserthuset vid Hötorget är ett av Stockholms mest berömda byggnadsverk och hem åt Kungliga Filharmonikerna. Här arrangeras årligen över 200 konserter med orkestermusik, kammarmusik, jazz- och världsmusik samt många andra evenemang. Varje år står Konserthuset och orkestern dessutom i världens centrum i samband med Nobelprisutdelningen. Läs mer på Konserthusets webbsida.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden

De professionella konstnärerna är själva grunden för ett levande kulturliv. Därför har Konstnärsnämnden sedan 1976 i uppdrag av regeringen att på olika sätt främja konstnärers möjlighet att vara verksamma och utveckla sitt konstnärskap. Uppdraget omfattar konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden är den statliga myndighet som främst ansvarar för genomförandet av den statliga konstnärspolitiken.

Kulturhuset Stadsteatern

Kulturhuset Stadsteatern

Med omkring 3 miljoner besökare om året är Kulturhuset Stadsteatern en av Sveriges mest välbesökta kulturinstitutioner. Från teater, utställningar och konserter till debatter och massor av kultur och aktiviteter för barn och unga med en mångfald av röster och perspektiv, och med yttrandefrihet och konstnärlig frihet som grund. Kulturhuset Stadsteatern är en unik plats för kulturevenemang men också ett viktigt rum för samtal och reflektion kring samtiden och vår tids frågor. Ett brett spektrum av samtal, debatter, föreställningar, utställningar och evenemang i olika genrer pågår året runt.

Kulturrådets logotyp

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Det är grunden för vårt uppdrag som statlig myndighet. Uppdraget utgår från de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat. Läs mer på Kulturrådets webbsida.

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien instiftades av Gustav III år 1771. I dag är akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv. I akademiens stadgar står bland annat att akademien "har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet”. Läs mer på akademiens webbsida.

Kungl. Musikhögskolans logotyp

Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771, och flyttade 2016 in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. Det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt. Läs mer på musikhögskolans webbsida.

Kwartludium Foundation for New Music

Kwartludium Foundation

Stiftelsen för ny musik Kwartludium grundades 2013 med främjandet av nutida konstmusik i Polen och utomlands som sitt huvudsakliga ändamål. Stiftelsen har genomfört flera projekt, däribland sådana som finansierats genom Polens departement för kultur och nationellt kulturarv. Projekten har bland annat utmynnat i konserter och workshops för barn och ungdomar, samt föreläsningar för musikstudenter i Polen, Ukraina, Georgien, Lettland, Turkiet, Italien, Portugal och Sverige.

Marabouparken

Marabouparken konsthall

Marabouparken konsthall visar samtida konst med inriktning på människans villkor i samhället, historien och samtiden. Konsthallens program har sedan 2019 en ny strategisk inriktning på parken som förhandlingsarena mellan natur och människa. Utställningsprogrammet utgår från samtidens behov av att ifrågasätta traditionella synsätt på människans relation till sin omvärld, i ljuset av vår tidsålders alltmer brännande frågor kring klimat och resursanvändning.

Marabouparken konsthall drivs av Stiftelsen Parken som varit aktiv i Sundbyberg sedan 2005. Konsthallen öppnade i sin nuvarande form 2010, i arkitekt Arthur von Schmalensees f.d. kakaolaboratorium i Marabouparken. Den prisbelönta parken med skulpturer från 1900-talets pionjärer är en visionärt anlagd rekreationsanläggning för anställda vid Maraboufabriken som växte fram vid Bällstaån i Sundbyberg under 1940- och 1950-talet.

Musik i Marabouparkens logotyp

Musik i Marabouparken

Musik i Marabouparken är en konsertserie i Marabouparkens konsthall i Sundbyberg. Musik i Marabouparken är ett samarbete med Marabouparkens konsthall och genomförs med stöd från Region Stockholm, Statens Musikverk och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Konsertserien arrangeras av Mattias Rodrick och Helle Solberg.

Musikaliska kvarterets logotyp

Musikaliska kvarteret

Fastigheten Musikaliska Akademien på Nybrokajen 11 är Sveriges första konserthus, ritat av arkitekten Johan Fredrik Åbom och invigt 1877. Stora scen är Sveriges första konsertsal, och här hölls också de tjugosex första Nobelprisutdelningarna. Idén om ett musikaliskt kvarter är sedan gammalt, men Musikaliska Kvarteret drivs sedan 2022 som ett kluster av scener, restauranger, barer och eventytor med hela fastigheten inräknad av Musikaliska Kvarteret i Stockholm AB. Läs mer på Musikaliska kvarterets webbsida.

Nichan Records logotyp

Nichan Records

Nichan Records is a small label based in Stockholm. The record company releases music that Marsel Nichan is in somehow involved in as composer/producer. Marsel works as a freelance composer and is the founder of this label.

Norrbottensmusikens logotyp

Norrbottensmusiken

Norrbottensmusikens uppdrag från Region Norrbotten är att leverera professionell musikverksamhet i Norrbottens län. Norrbottensmusiken erbjuder scenkonst av hög kvalitet med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna och skall dessutom stödja och utveckla samarbetet med det fria musiklivet i länet. Läs mer på Norrbottensmusikens webbsida.

Nuova Arte

Nuova Arte

Nuova Arte är en ideell förening som representerar den nutida musiken och som har sitt säte i Haninge kommun i Stockholm. Föreningen har som målsättning att främja nya konstnärliga yttringar inom musik, litteratur, bild, skulptur, dans, teater och andra konstformer. Förutom att arrangera offentliga konserter och evenemang kommer Nuova Arte även att vara ett forum för ovannämnde intresseområden. Läs mer på föreningens webbsida.

Ministry of Culture and National Heritage

Polish Ministry of Culture and National Heritage

The Ministry of Culture and National Heritage is a ministry within Polish government led by the Minister of Culture and National Heritage responsible for national heritage preservation and Polish culture promotion. 

National Institute of Music and Dance

Polish National Institute of Music and Dance

The National Institute of Music and Dance supports professional musicians, dancers and artistic institutions in carrying out their mission.

Polska institutet i Stockholm

Polska institutet i Stockholm

Ett statligt polskt kulturinstitut i Stockholm grundat 1973. Institutets uppgift är att sprida kunskap om Polen och polsk kultur och att främja det polsk-svenska kulturella och vetenskapliga utbytet. Polska institutet är direkt underställt det polska utrikesministeriet och institutets direktör fungerar samtidigt som polsk kulturattaché. Polska institutet i Stockholm är medlem i Stockholmsavdelningen av EUNIC, ett internationellt samarbetsorgan för EU-ländernas kulturinstitut.

Sedan grundandet 1973 hade institutets inriktning varit att organisera kulturevenemang i de dåvarande egna lokalerna i Adelsköldska villan. Från mitten av 2000-talet övergick man dock allt mer till att ordna evenemang i samarbete med svenska organisationer och kulturinstitutioner för att kunna nå ut på ett effektivare sätt, även till personer som inte i förväg var intresserade av polsk kultur.

Samtida musiks logotyp

Samtida Musik

Samtida Musik är en av de viktigaste arrangörerna av ny kammarmusik i Sverige. Med spännande musikalisk vidd ger föreningen publiken en unik möjlighet att möta svenska och utländska tonsättare och musiker som är verksamma i dag. Samtida Musik arrangerar 8–10 konserter årligen och deltar även i festivalen Sound of Stockholm. Föreningen bildades i november 1960 av tonsättarna Jan Carlstedt, Laci Boldemann och Bo Linde med en första konsert i Börssalen i Stockholm. Läs mer på föreningens webbsida.

Društvo slovenskih skladateljev

Society of Slovene Composers

The Society of Slovene Composers (DSS) is a voluntary professional association of composers and musicologists. It was founded on 22 December 1945.

Stiftelsen Saltö

Stiftelsen Saltö

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 årligen uppmärksammat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare och delat ut stipendier till unga stråkmusikstuderande. Stipendiet administreras av Kungl. Musikaliska Akademien. Läs mer på akademiens webbsida.

Stim Forward Fund

Stim Forward Fund

De fyra organisationerna i Stimsfären – Stim, FST, SKAP och Musikförläggarna – genomför varje år ett stort antal initiativ för att stärka det svenska musiklivet. I en gemensam satsning för att utveckla arbetet ytterligare samlas nu alla insatser i Stim Forward Fund – för musikens framåtrörelse. Med Stim Forward Fund kraftsamlas arbetet för att bygga bättre förutsättningar för både dagens och morgondagens musikskapare. Läs mer på Stim Forward Funds webbsida.

Svenska Kyrkans logotyp

Stockholms domkyrkoförsamling

Stockholms domkyrkoförsamling omfattar Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka och har tre uppdrag: Att vara kyrka för boende i Gamla stan, Klara- och Jacobsområdet. Att vara kyrka för alla som besöker eller arbetar i dessa områden. Att fungera som Stockholms domkyrka, t. ex. vid riksmötets öppningsgudstjänst varje år. Läs mer på församlingens webbsida.

Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 980 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.

Svensk Musiks logotyp

Svensk Musik

Svensk Musiks uppdrag är att dokumentera och tillgängliggöra noter inom den samtida opublicerade musiken. Svensk Musik gör det möjligt att hyra och köpa noter, så att fler kan ta del av musiken. Här finns kammarmusik, solokonserter, symfonier, körverk, EAM, med mera av vår tids tonsättare. Svensk Musik är dotterbolag till upphovsrättsorganisationen Stim och verkar med stöd av Statens Kulturråd. Läs mer på Svensk Musiks webbsida.

Sveriges Radio

Sveriges Radio P2

Sveriges Radio bedriver radioverksamhet i allmänhetens tjänst i en verksamhet som skall vara självständig från såväl staten som från ekonomiska, politiska och andra särintressen. Sveriges Radio sänder reklamfri radio i fyra rikstäckande och 25 lokala radiokanaler i FM-nätet, digitalradio i DAB-nätet i storstadsområdena och Norrbotten, samt webbradio. Läs mer på Sveriges Radios webbsida.