Sören Hermansson
Sören Hermansson, foto Hampus Andersson

Sören Hermansson

Sören Hermansson är inne på sitt 45 år som aktiv hornist. Hans musicerande och pedagogiska gärning har fört honom till många delar av världen. Med cirka 60 kompositioner skrivna till Sören direkt har han byggt upp en unik hornrepertoar som väckt intresse långt utanför Sveriges gränser. Många av dessa verk finns inspelade på BIS, Phono Suecia, Finlandia och Caprice.

De senaste åren har Sören fokuserat på att få fram nya verk för horn och elektronik. Han är medlem av KammarensembleN, och har också gästat ensembler som NEO, Remix ensemble(Porto) and New European Ensemble (Haag).
Konsert