Sonanza

Sonanza
Joakim Anterot och Mats Wallin
Joakim Anterot, slagverkare och lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Mats Wallin, klarinettist i Sveriges Radios Symfoniorkester är medlemmar i kammarmusikensemblen Sonanza. En ensemble som har varit verksam i över 30 år och har i ett nära samarbete med tonsättare uruppfört runt 250 verk. Sonanza jobbar målmedvetet med att nå nya publikgrupper och har utvecklat ett arbetssätt med workshops och seminarier vid sidan av sin konsertverksamhet. Ensemblen har etablerat sig som en av Skandinaviens ledande kammarmusikgrupper inom sitt område.
Medlemmar ur kammarmusikensemblen Sonanza:
Joakim Anterot, slagverk
Mats Wallin, klarinett