Norrbotten NEO
Norrbotten NEO spelar i Berwaldhallen. Foto: Gustaf Waesterberg
Norrbotten NEO
Norrbotten NEO bildades 2007 och var då, liksom nu, landets enda ensemble i sitt slag med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Nutida musik är ett vitt begrepp, som inbegriper såväl snart 100 år gammal musik som det helt nyskrivna. Därför är det viktigt att en ensemble av det här slaget har den mest effektiva besättningen, som också kan kompletteras med andra instrumentalister utifrån den musik som skall framföras.

Sedan starten har Norrbotten NEO uruppfört över 100 verk. Ensemblen har blivit en nationell angelägenhet och en plattform för nya musikaliska idéer. För sin gärning belönades ensemblen 2012 med Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris. 2013 bjöds ensemblen in till att ge ett kammarmusikaliskt porträtt av Polarpristagaren Kaija Saariaho i samband med prisceremonin i Konserthuset Stockholm, där de senare samma år verkade som residensartist.

Som den skapande ensemble de är gör Norrbotten NEO även turnéer till Norrbottens bygdegårdar, konserter för barn och pedagogiska projekt – ständigt på jakt efter nya sätt att vidga vår uppfattning om musik.
Musiker
Sara Hammarström, flöjt
Robert Ek, klarinett
Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano
Lucy Baker, violin
Matilda Brunström, viola
Mats Olofsson, cello
Medverkar ej i årets festival