Norrbotten NEO, foto: Gustaf Waesterberg
Norrbotten NEO, foto: Gustaf Waesterberg

Norrbotten NEO

Norrbotten NEO är Sveriges enda ensemble i sitt slag, med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Det här uppdraget omsätter de genom att ständigt beställa och uppföra nya verk och genom ständiga samarbeten med såväl etablerade som nya tonsättare. Norrbotten NEO är främst verksamma i Sverige men även internationellt, inte bara som passiv återgivare av samtiden utan som en ständigt föränderlig spegling av den musikaliska samtiden. Genom sin förmåga att kombinera teknisk spetskompetens med klassisk skönhet och elegans kan ensemblens sju musiker anta de utmaningar som vår tids tonsättare ställer.
Sara Hammarström, flöjter 
Robert Ek, klarinetter 
Lisa Chenevier, violin
Jonas Lindgård, viola 

Natalia Goldmann, cello 
Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano