Norrbotten NEO, foto: Gustaf Waesterberg
Norrbotten NEO, foto: Gustaf Waesterberg

Norrbotten NEO

Norrbotten NEOs storhet är att de förenar teknik och kompetens, klassisk skönhet och elegans och kan därmed anta de utmaningar som vår tids tonsättare ställer.
Sara Hammarström, flöjter 
Robert Ek, klarinetter 
Brusk Zanganeh, violin
Kim Hellgren, viola 

Elemér Lavotha, cello 
Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano