Kvast

 Astrid Pernille Hartmann. Foto Camilla Simonson
Astrid Pernille Hartmann. Foto Camilla Simonson
KVAST — Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare är en ideell förening som verkar för att mer musik av kvinnor ska klinga i konserthus, på experimentscener, i aulor och allsköns musikhus runt om i landet, ja i världen. Ju fler konstnärliga uttryck, desto rikare musikliv!

Från 2010 har Kvast delat ut priset Guldkvasten till någon föredömlig institution, arrangör eller beställare av konstmusik som har gjort bra satsningar på kvinnliga tonsättare. Bland tidigare pristagare finns Båstad kammarmusikfestival, Stockholms läns Blåsarsymfoniker, Sound of Stockholm, Vadstenaakademien, Norbergfestival och nu senast Konserthuset Stockholm med Kungliga Filharmonikerna. Nytt från förra året är KVAST:s Guldkvastengraalen, en glasskulptur som tas fram i hgjärtat av Småland specifikt för respektive års mottagare, av designer Sofia Bergman och glaskonstnär Micke Johansson.
Astrid Pernille Hartmann, tonsättare och ordförande i KVAST