foto: Erika Hagwall
Hjorthagens Kammarkör foto: Erika Hagwall

Visby International Centre for Composers

Vanessa Massera: f 1987
Exercitium arithmeticæ occultum nescientis se numerare animi,
for saxophone quartet and electronics (2017)
12.22' uruppförande

Thanos Chrysakis f 1971,
Azure (2015),  
solo för sopransaxofon, uruppförande 7'
Mathias Karlsen Bjørnstad, sopransaxofon  

Sven-David Sandström f 1942:
Visheten ropar 
text ur Ordspråksboken 8:1, 32-36  Durata 2'50'' (2010)

Cecilia Franke f 1955
Översättarens efterord, (2017 - 2018)
Text: Lars-Magnus Magnusson
för saxofonkvartett och kör (ca 12 min)

Pierre-Henri Wicomb f 1976
Sue-hm Kwee (2018), uruppförande 6'
för saxofonkvartett

Thanos Chrysakis f 1971
Astraea (2013) 6'
för saxofonkvartett

Fem av konsertens sex verk skrevs av residenstonsättare vid Visby International Centre for Composers speciellt för Stockholms Saxofonkvartett, en av landets främsta uttolkare av nyskriven konstmusik. Även det sjätte verket, Visheten ropar av Sven-David Sandström, har anknytning till tonsättarcentret i Visby eftersom Sandström var en av dess initiativtagare. Visby International Centre for Composers (VICC) öppnade 2001 som en internationell mötesplats för tonsättare och ljudkonstnärer i Östersjöregionen i likhet med Baltic Centre for Writers and Translators. Mer än 500 yrkesverksamma kompositörer från när och fjärran har verkat som residenstonsättare vid VICC för att vidareutveckla sitt konstnärliga uttryck i en kreativ och inspirerande miljö. Genom konserter, seminarier och samarbetsprojekt verkar VICC för att utveckla och sprida den nutida konstmusiken.        

Medverkande
Mathias Karlsen Björnstad, sopransaxofon
Jörgen Pettersson, altsaxofon
Leif Karlborg, tenorsaxofon
Linn Persson, barytonsaxofon
Verkkommentarer
Vanessa Massera: f 1987
Exercitium arithmeticæ occultum nescientis se numerare animi

Composed between Stockholm, Sheffield and Gothenburg in 2017, this piece is exclusively based on sounds generously offered by the Stockholm Saxophone Quartet. The title of this piece translates as: “an unconscious exercise in arithmetic in which the mind does not know it is counting”. This, to me, evokes a reality, especially manifest through electroacoustic music, that I have always found fascinating: the idea that music is only really manifested as music through the format of sound, even though one may be able to conceive of it as an idea. With the acousmatic experience, not only does the music need to be written (or encoded) in order to be perceived, it can only be done in real-time. Special thanks to Stockholm Saxophone Quartet, EMS Stockholm, USSS Sheffield, and FRQSC.

Vanessa Massera härstammar från Montréal och har en doktorsexamen i elektroakustisk komposition. Hon är nu baserad i Stockholm där hon arbetar på nya konstnärliga uttrycksformer med utgångspunkt ur gemensamt lärande och att uppmuntra mångfald och inkluderande i samhället. Hennes verk har spelats på en mängd festivaler, bland annat ZKM, NWEAMO Festival, EMUFest och UNM Festival och har uppmärksammats av tävlingarna Destellos och JTTP.
http://www.vanessamassera.com
Thanos Chrysakis: Astraea (2013)
Skrivet till Stockholms Saxofonkvartett

Thanos Chrysakis: Azure (2015) for solo soprano saxophone
Skrivet för Mathias Karlsen Bjørnstad
In my compositions I’m interested in working with sounds that coexist in the margins of texture and pitch and of noise/silence/tone. Working within these areas brings forward works that require a high level of attention, finesse and skill from the musician in order to engage with and keep the sound in a fluid, tactile and oscillating state. I’ve got a keen interest in creating such conditions that the musicians shape and transform an activated sound world. I’m interested in working with the same family of instruments or the same instruments attempting to create contrasted, and multiple hues of the same or somewhat similar colours.

Thanos Chrysakis är en grekisk tonsättare, musiker, producent och ljudkonstnär. Han är främst känd för verk inom elektroakustik, modern konstmusik och fri improvisation. Efter att ha verkat i Storbritannien 1998–2014 bor han sedan 2015 i Vitryssland. Han har uppträtt vid festivaler och spelplatser runt om i världen, däribland CYNETart Festival, Artus Contemporary Arts Studio, Fylkingen, och Logos Foundation, och givit ut flera album samt ofta spelats i radio runt om i Europa. Hans Music for Bass Clarinets spelades i BBC Radio 3 i programmet Hear and Now.
http://www.auralterrains.com/chrysakis

Sven-David Sandström
Visheten ropar (2010)
text ur Ordspråksboken 8:1, 32-36 Durata 2'50'' (2010)
Musik för kyrkoåret Visheten ropar : 18 sönd efter Trefaldighet

Efter hans tioåriga professorstjänst vid Bloomington University i Indiana i USA förverkligade Sven-David Sandström en långvarig dröm: att liksom Bach komponera musik till kyrkoårets alla helgdagar. Kompositionsprocessen pågick i nära samarbete med de musikaliska ensemblerna i Stockholms domkyrka och Gustaf Sjökvist samt Hässelby församling och Mona Ehntorp. Den fullständiga verksamlingen täcker alla årets söndagar och omfattar huvudsakligen verk för kör a cappella av varierande svårighetsgrad men även stycken för sångsolist och orgel samt rena instrumentalverk. Visheten ropar är skriven för 18 söndagen efter Trefaldighet.

Ingen kompositör har gjort ett sådant intryck på det samtida svenska musiklivet som Sven-David Sandström. Hans mer än 300 kompositioner ger bevis för inte bara en imponerande produktivitet utan innehåller också ett brett utbud: från storslagna operor och oratorier till intim kör- och kammarmusik. Genombrottet kom 1972 med orkesterverket Through and Through och Sandström etablerade sig snabbt som en ledande modernist i den yngre generationen skandinaviska kompositörer. Kring 1980 kom en vändpunkt där den höga komplexiteten började kombineras med ett mer känslomässigt tonspråk. Dödsmässan De ur alla minnen fallna blev det första av ett stort antal framstående körverk, även exempelvis High Mass, ett juloratorium och sex motetter inspirerade av Johann Sebastian Bach.
Cecilia Franke
Översättarerens efterord (2017–2018)

Att komponera för den ovanliga besättningen blandad kör och saxofonkvartett kändes som en rolig utmaning – och utmaningen blev ännu mer spännande när jag hittade en i sammanhanget utmärkt text att tonsätta, ”översättarens efterord” av Lars-Magnus Magnusson. Texten berör olika skeden i livet med en spännvidd från det vi känner när vi är unga till det som står klart ”i livets mörka minuter”. Allt knyts samman av ”jag är översättaren”, ett omkväde som återkommer flera gånger och ger en rondoform. Med denna blandning av linjär tid och återkommande händelser är verket format som livet självt. Kombinationen av blåsinstrument och kör gav mig möjlighet att förstärka textens innehåll med andning som det yttersta tecknet på liv.

Cecilia Franke är utbildad kantor och har tidigare varit verksam som kyrkomusiker, senast på Gotland. Hennes tidiga komponerande har till stor del utgjorts av kör- och orgelmusik att använda i kyrkomusikertjänsterna. Vid Musikhögskolan i Malmö studerade hon komposition för främst professor Luca Francesconi. Dessa studier ledde till diplomexamen med orkesterverket Unda maris som framfördes av Malmö Symfoniorkester vid diplomkonserten. Franke är nu verksam som frilansande tonsättare och komponerar främst kammarmusik och vokalmusik, både sakral och profan. Ett mycket stort intresse för det nära samspelet mellan text och musik, bland annat i betoningshänseende, har lett till givande samarbeten med olika poeter och textförfattare.

Verket uruppfördes av Hjorthagens Kammarkör och Stockholms Saxofonkvartett under ledning av Karin Oldgren i samband med FST:s hundraårsjubileum 2018.
www.ceciliafranke.com

Pierre-Henri Wicomb
Sue-hm Kwee
skrivet till Stockholms Saxofonkvartett

The work has specifically been written for the Stockholm Saxophone Quartet. The title is a free
phonetic creation of the latin expression suum cuique meaning ‘each to his own’; everyone has the right to their own preferences; to each what rightfully belongs to him. This motto has been used as a basis for the exploration of extended fingerings. They are mostly implemented as the extended new music playing technique the microtonal trill (also implemented here as a slow phenomenon). The trill, in short, forms the structure of the work setting up an organised musical exploration, specifically of this uncertain note (in the context of its microtonality), which together with the original note forms the trill.

Pierre-Henri Wicomb är en sydafrikansk tonsättare och grundaren av Purpur Festival, en av få plattformar för nutida konstmusik i Sydafrika som uppmärksammar både lokala och internationella verk och tonsättare. Vid institutet Africa Open forskar han kring en blandning av opera, improvisation och psykoanalys. Wicombs ljudvärldar bygger på en fiktiv och hypotetisk uppfattning av vad lyssnaren kommer att känna igen, med inblandning av sekundära melodier och mikrotonalitet. Han har arbetat med bland andra Asko Ensemble, Ensemble Reconscil, DissonArt, Duo Axelsson Nilsson och KZN Philharmonic Orchestra. Han musik har spelats på flera festivaler som NYC Electronic Music Festival, Forum Wallis och Festival d’Automne.
https://wicomb.net