Håkan Björkman
Håkan Björkman är solist i Sven-David Sandströms tropmbonkonsert

Sandströms trombonkonsert

Antonín Dvořák - Den gyllene spinnrocken 

Sven-David Sandström - Trombonkonsert (uruppförande)

Richard Strauss - Also sprach Zarathustra

Utförlig information här

Medverkande
Daniel Harding, dirigent
Håkan Björkman, trombon
Verkkommentarer

Sven-David Sandström - Trombonkonsert

Sven-David Sandström, en av Sveriges mest produktiva tonsättare, firades storslaget av Berwaldhallen på sin 75-årsdag 2017. Få tonsättare har som han präglat det samtida svenska musiklivet. Nu är han återigen aktuell med en nyskriven trombonkonsert, beställd av Sveriges Radio Berwaldhallen och skriven för Radiosymfonikernas stämledare, tillika en av Sveriges främsta trombonister, Håkan Björkman. Det är en vacker och virtuos solokonsert skriven med Björkmans, som Sandström själv beskriver det, melodiska och nyansrika spel, ett verk som fokuserar på trombonens skönhet snarare än dess råa kraft. Den börjar och slutar eftertänksamt och ljuvt, men breder också ut sig i passager som nyttjar instrumentets lägsta och högsta register. Några toner är till och med snudd på ospelbara. ”Men det klarar du”, lär Sven-David ha sagt till sin solist.