Irina
Foto: Hampus Andersson, Svensk Musikvår 2018, Irina Serotyuk accordeon

#4 – 1910-2020

Kontrastverkan #4
Fyra konserter på Kungliga Musikhögskolan
Ingen musik skrivs i ett vakuum utan är en spegling av sin samtid och i synnerhet den enskilda tonsättarens samlade erfarenheter och upplevelser. Musik kan också ge olika upplevelser i olika tider och på olika platser. Att lyssna på musik av tonsättare som Amanda Maier-Röntgen eller Wilhelm Stenhammar i dag är med all säkerhet helt annorlunda än det var för deras samtida kollegor och åhörare. På samma sätt kommer lyssnarna om ytterligare ett hundratal år att förhålla sig till Karin Rehnqvist, Sven-David Sandström och Pär Lindgren på sätt som vi inte kan förutspå.

Lärare och studerande vid Kungliga Musikhögskolan och Edsberg ger oss i fyra konserter i rad en sällsynt möjlighet att lyssna på musik från tre århundraden, av mer än tre olika generationer tonsättare. Det är också ett tillfälle att ställa olika generationers musik sida vid sida – inte mot varann – och i de musikaliska skärningspunkterna som uppstår förhoppningsvis upptäcka okända sidor hos både gamla och nya verk.
 

William Brunson (1953): Inside Pandora's Box (1991) 17'31''
Fixed Media

Wilhelm Stenhammar (1871-1927): Stråkkvartett nr 5 C-dur op 29 (1910) 20'

Mattias Hållsten (1997): Hypothermia for bass drum, uruppförande (2020)
för slagverk och elektronik 15´

15 min paus

Pär Lindgren 1952: 
Houdinism ((1984) 12'25''

Fixed Media

William Sundman Sääf (1995): Vykort från en säker källa (2019) 10'
duo för accordeon

Wilhelm Stenhammar (1871-1927) Stråkkvartett nr 6 d-moll op 35

Medverkande

Wilhelm Stenhammar: Stråkkvartett nr 5 C-dur op 29
Gabriel Coxner, violin
Victoria Lindström, violin
Miranda Nordqvist, viola

Eleonora Svanström, cello

Mattias Hållsten: Hypothermia for percussion and feedback
Ivar Koij, slagverk
Mattias Hållsten, elektronik

William Sundman Sääf: Vykort från en säker källa
Mara Pence, accordeon
Irina Serotyuk, accordeon

Wilhelm Stenhammar Stråkkvartett nr 6 d-moll op 35
Angelika Kwiatokowska, violin
Danial Shariati, violin

Vidar Meilink, viola
Bela Beer, cello

Verkkommentarer

William BRUNSON (1953) is professor of electroacoustic music and studio director at The Royal College of Music in Stockholm (KMH). He is best known for his electroacoustic music, which has been widely performed. Awards include the Bourges International Electroacoustic Music Awards, Luigi Russolo Foundation, National Endowment for the Arts, The emsPrize and Alpha Award (VICC). His music has been released on several cds including the portrait Movies for Your Ears.

Brunson has lived in Sweden since 1980. He acted as artistic director at Fylkingen (1982-1987) and has worked for the Swedish Radio, Swedish Television and Royal Swedish Opera, among others.

Inside Pandora’s Box (1991)
Television – together with the computer – is the most powerful and protean man-made communications device on earth. Whether we like it or not, it modulates both our inner and outer lives. It reflects – or makes claims upon – all of human experience, from the most frivolous to the deepest of experiences. That is what makes it so difficult to get a grasp on. Inside Pandora’s Box was conceived as a ”movie for your ears,” like watching tv with your eyes closed. Accordingly, it is composed of a network of loosely related scenarios that with a bittersweet double-edged irony paints a sound-portrait of the television medium.

Inside Pandora’s Box straddles the fence between ”serious” electroacoustic music and popular music, especially TV music. It is is an attempt to apply film/video editing concepts to the structure of music. From the collection of shards excavated from the TV medium. I have tried - not unlike a media archaeologist -  to re-construct a meaningful continuity although in a humorous and deliberately entertaining manner.

The title refers, of course, to the myth of Pandora, the most beautiful woman in the world, who opens a box placed in her trust releasing all the plagues and suffering in the world. The television set serves as a surrogate ”box.” Hope remains in there somewhere.

Mattias Hållsten (f. 1997) är en svensk tonsättare som för närvarande studerar sitt första år på Kungliga Musikhögskolans masterprogram för elektroakustisk komposition. Hans musik präglas av ett starkt intresse för renstämning och digital syntes, samt sätt att interagera med akustiskt ljud och rumslighet, och han har arbetat med både musik i konsertsammanhang samt installationer och performance. I Hypothermia for bass drum deltar en bastrumma i en rundgångskoppling som utökar instrumentets klangliga möjligheter -- rena intervall läggs sedan till och formar inte bara den resulterande klangfärgen, utan även trumskinnets vibration, vilket skapar ett instrument som erbjuder sig att interageras med och lyssnas på ett nytt vis. Med stark inspiration från Tōgaku-musik och speciellt den japanska mun-orgeln Shō är målet med denna musik att skapa en musik som, liksom Tōgaku, är fylld med gestik med saknar narrativ.

William Sundman Sääf är född 1995 i Stockholm. Han har studerat komposition vid Gotlands Tonsättarskola i Visby, Högskolan för scen och musik i Göteborg, och för närvarande vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han har även studerat privat för tonsättaren Ylva Skog, och har tidigare försörjt sig som trubadur och vissångare med en förkärlek till C.M.Bellman & Olle Adolphson. Musik av William är ofta dynamisk och innehåller inte sällan inslag av humor och ironi. 
Vykort från en säker källa
Här kommer en hälsning från en plats som vi alla har användning av – en kärnkraftsanläggning nära dig. Till detta stycke behöver musikerna hjälp av 5-20 åhörare. Det behövs ingen musikalisk färdighet eller förkunskaper. Dessa 5-20 personer kommer att få prassla med aluminiumfolie under framförandet.