Karin
Foto: Hampus Andersson, Svensk Musikvår 2018 Karin Rehnqvist

#2 – 1865-2017

Kontrastverkan #2
Fyra konserter på Kungliga Musikhögskolan
Ingen musik skrivs i ett vakuum utan är en spegling av sin samtid och i synnerhet den enskilda tonsättarens samlade erfarenheter och upplevelser. Musik kan också ge olika upplevelser i olika tider och på olika platser. Att lyssna på musik av tonsättare som Amanda Maier-Röntgen eller Wilhelm Stenhammar i dag är med all säkerhet helt annorlunda än det var för deras samtida kollegor och åhörare. På samma sätt kommer lyssnarna om ytterligare ett hundratal år att förhålla sig till Karin Rehnqvist, Sven-David Sandström och Pär Lindgren på sätt som vi inte kan förutspå.

Lärare och studerande vid Kungliga Musikhögskolan och Edsberg ger oss i fyra konserter i rad en sällsynt möjlighet att lyssna på musik från tre århundraden, av mer än tre olika generationer tonsättare. Det är också ett tillfälle att ställa olika generationers musik sida vid sida – inte mot varann – och i de musikaliska skärningspunkterna som uppstår förhoppningsvis upptäcka okända sidor hos både gamla och nya verk.
 

Karin Rehnqvist (1957): Beginning (2003) 15´
Pianotrio

Wilhelm Stenhammar (1871-1927): 
Stråkkvartett nr 3 F-dur op 18 (1897-1900) 33´

Anna Björn (1986): Kväte (2017) 17´

15 min paus


Elfrida Andrée (1841-1929): Pianokvartett a-moll (1865) 23´

Sven-David Sandström (1942-2019) Fantasia ll (1989) 24´


 

Medverkande

Karin Rehnqvist Beginning
Sebastian Iivonen, piano
Olivia Høilund-Carlsen Ruud, violin

Astrid Hillerud, cello
 

Wilhelm Stenhammar Stråkkvartett nr 3 F-dur op 18
Jonna Simonsson, violin
Alzbeta Jezkova, violin
Alice Nilsson, viola
Astrid Hillerud, cello
 

Elfrida Andrée Pianokvartett a-moll
Maja Korp, piano
Jonna Simonsson, violin
Miranda Nordqvist, viola
Bela Beer, cello

 

Sven-David Sandström Fantasia ll
Albert Dahllöf, piano
Danial Shariati, violin
Josef Alin, cello

 

 

Verkkommentarer

Beginning
"Piano trio: a keyboard instrument, two string instruments.
What do they have in common? At what point to they meet?

The piano, with its short, percussive meeting of hammer and string, and its enormous register from the deepest bass to the highest treble. The stringed instruments, horsehair stroking against gut in infinite tonal variation: harsh, lively notes, gentle harmonics, long vibratos, pizzicato etc. How can they be reconciled? Must they be reconciled? Or can they impart different things, different expressions?

In the beginning. A tone, an attack; something starts to take shape, to evolve, to find its form. Once the initial phrase is over, where will the music lead me?

Does this one phrase already contain everything? The movement’s grand design, tonal material, dynamics? Does this first phrase hold the seeds of the piece? What does the music want to achieve? How can it unfold? I twist and turn the material, beat my head against it, until I slowly get used to it, until I find its essence. Hopefully “something” will emerge, a pregnant tension that gradually allows the music to start composing itself.

In the beginning is about musical sounds, about what springs from that initial attack. It’s about tremulous primeval forms, the elements that move and evolve into an unpredictable wholeness, uncertain of their tonal nature. It’s about what grows. It’s about Creation. Beginning was composed to Kungsbacka Piano Trio for the London City Festival in 2003 on an commission from BBC."
Karin Rehnqvist

Kompositören och textilkonstnären Anna Björn har en stor fascination för naturen och söker inspiration från naturliga processer vid skapande av nya ljudvärldar. Hon arbetar till stor del med ljudande installationer där hennes ljudvärldar vävs samman med tovade objekt.

Ljudverket Kväte tar som utgångspunkt det naturliga döendet som fysiologisk process. Med sin elektroniska ljudvärld ger Björn uttryck för detta nedkopplande av de livsuppehållande kroppsliga funktionerna.