clara
Foto: Hampus Andersson, Svensk Musikvår 2018, Clara Guldberg Ravn blockflöjt

# 1 – 1891-2020

Kontrastverkan #1
Fyra konserter på Kungliga Musikhögskolan
Ingen musik skrivs i ett vakuum utan är en spegling av sin samtid och i synnerhet den enskilda tonsättarens samlade erfarenheter och upplevelser. Musik kan också ge olika upplevelser i olika tider och på olika platser. Att lyssna på musik av tonsättare som Amanda Maier-Röntgen eller Wilhelm Stenhammar i dag är med all säkerhet helt annorlunda än det var för deras samtida kollegor och åhörare. På samma sätt kommer lyssnarna om ytterligare ett hundratal år att förhålla sig till Karin Rehnqvist, Sven-David Sandström och Pär Lindgren på sätt som vi inte kan förutspå.

Lärare och studerande vid Kungliga Musikhögskolan och Edsberg ger oss i fyra konserter i rad en sällsynt möjlighet att lyssna på musik från tre århundraden, av mer än tre olika generationer tonsättare. Det är också ett tillfälle att ställa olika generationers musik sida vid sida – inte mot varann – och i de musikaliska skärningspunkterna som uppstår förhoppningsvis upptäcka okända sidor hos både gamla och nya verk.
 

Daniel Nelson (1965): Analytic Tales of Mechanical Movement (2012) 10´
För kontrabas och stråkorkester 
Kontrabassolist Anton Ericsson


Adele Marcia Kosman (1993): The mean of give and take (2019) Sverigepremiär 5´15´´
Fixed media, Stereo 

Amanda Maier-Röntgen (1853-1894): Pianokvartett e-moll (1891)

Eric Lindh 1997: Insomnia 8 – Night Like A Black Sun (2020) 
Musik & textbearbetning
Text: Marina Tsvetajeva

Medverkande

Daniel Nelson: Analytic Tales of Mechanical Movement
Anton Ericsson, kontrabas
stråkorkester från Kungl. Musikhögskolan
Jan Risberg, dirigent
 

Amanda Maier-Röntgen Pianokvartett e-moll
Matilda Lindholm piano
Angelika Kwiatkowska, violin
Arttu Nummela, viola
Eleonora Svanström, cello

 

Eric Lindh: Insomnia 8 – Night Like A Black Sun
Ellen Gripenstad sopran,
Kajsa Nilsson, flöjt
Isabel Godau, violin
Ragnhild Kvist, viola
Anton Ericsson, kontrabas
Jan Risberg, dirigent

Verkkommentarer

Eric Lindh började intressera sig för konstmusiken på allvar i tonåren och har en mycket varierad musikalisk verksamhet inom allt från jazz till fri improvisation till folkmusik. Verket "Insomnia 8 - Night like a black sun" är en del av Erics kandidatexamen från Kungliga Musikhögskolan där utforskandet av musik, med - och utan text representerad genom sång, varit fokusområdet. "Marina Tsvetajeva är en relativt bortglömd sekelskiftespoet (1800-1900) vars gärning jag anser bör föras mycket längre fram i ljuset än i vad som görs idag. Diktsamlingen Insomnia är en av hennes mindre uppmärksammade diktsamlingar men har blivit den jag tycker bäst om." /Eric