Högalidskyrkan

Kungl. Musikhögskolan

Kungliga Operan

Folkoperan
- Duo Gelland

Södra Latin

Kungl. Musikhögskolan

Fylkingen

Konserthuset
- Mimitabu

Musikaliska