Karin Rehnqvist
Karin Rehnqvist, foto: ES

Vi är stolta över att få presentera Svensk Musikvårs Tonsättarprofil 2017

Karin Rehnqvist

En tonsättarprofil på Svensk Musikvår hade vi inte tänkt oss...

..men när sedan programförslagen började strömma in från de deltagande ensemblerna började vi tyda ett mönster: Alla ville spela Karin Rehnqvists musik!

Vi frågade ensemblerna om de inte kunde hjälpa oss att variera programmet genom att välja någon annan tonsättare men motståndet från ensemblerna var starkt och de insisterade på att få framföra Karins musik.

KammarensembleN ville absolut genomföra Sverigepremiären av Raven Chant. ”Karins stycke måste vi bara få framföra”, sa Stockholms Kammarkör. Den norska Alpaca Ensemble har turnerat med programmet RenRehnqvist, och såg nu en möjlighet att få framföra programmet i Sverige. Och så fortsatte det... ”Vad ska vi göra?”, frågade vi oss. Vi kunde inte fortsätta kämpa emot. Processen ledde oss hit. Vi insåg hur djupt förankrad Karin Rehnqvist har blivit i vårt musikliv.

Karins Rehnqvists musik framförs flitigt över hela världen och hon är professor i komposition på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon är en färgstark debattör, uppskattad pedagog och inspiratör men framför allt en varm och engagerad person.
Och så är hon dessutom jubilar i år!

Ur den musikaliska myllan växte det fram av egen kraft.