Mattias Rodrick
Svensk Musikvårs producent: Mattias Rodrick

Festivalledare: Jörgen Pettersson
Producent: Mattias Rodrick
Ekonomi: Leif Karlborg
Redaktör: Göran Persson
Webbdesign: Henrik Strindberg
Grafisk form: Ulrika Ljungberg
Live streaming video: Johan E Andersson

Huvudman och initiativtagare: Studio 53/Stockholms Saxofonkvartett
Linn Persson, Matias Karlsen Björnstad, Leif Karlborg, Per Hedlund, Jörgen Pettersson

Tack alla ni som hjälpt oss i arbetet att förverkliga Svensk Musikvår 2017!

Högalids församling:    Nils Larsson, Christina Engqvist
Kungliga Operan: Helle Solberg, Katarina Aronsson, Klas Sjöblom, Birgitta Svendén Metta Flensburg, Sven Almqvist, Andrea Rea
Folkoperan: Monica Fredriksson, Anders Gustavsson, Marit Strindlund Mellika Melouani Melani, Mina Lundstedt
Södra Latin: Ann-Sofie Klingberg, Magnus Michaeli
Fylkingen: Sten-Olof Hellström, Mats Lindström, EM
Konserthuset: Tony Lundman, Anna Wernemyr, Charlott Runevret, Eva Bjurenhed Fredrik Andersson, Lotta Bjelkeborn, Stefan Forsberg
Musikaliska: Lena Jakobsson, Ola Bjerding

Samt: Jenny Hettne, Ulrike Klingemann, Kajsa Lindgren, Johan E Andersson, Maria Eby von Zweigbergk, Helena Wessman, Anders Blomqvist, Andrea Rea, Marsel Nichan, Madeleine Jonsson Gille, Anders Asp, Isabel Thomson, Max Låke, Fredrik Wetterqvist, Erik Wallrup, Magnus Bunnskog, Ann Rosén, Magnus Andersson, Peter Wilgotsson, Tomas Löndahl, Susanne Rydén, Klas Torstensson, Marta Forsberg, Jonny Axelsson, Jeffrey Lee, Niklas Brommare, Ivo Nilsson, Chrichan Larson, Johan Svensson, Jenny Soep och många fler!

Tack till vår publik och alla ni andra som bidrar till festivalen!

Dela gärna era intryck, bilder och tankar om festivalen på sociala medier!

Använd med fördel #svenskmusikvar