Filmade konserter 2017

Videoproduktion och webstreaming gjord av Johan E. Andersson. www.kapellet.se

Kent Olofsson - "Champs d’étoiles"

Lunchkonsert med instrumentalister från den Klassiska institutionen

Öppningskonsert ”Staden vaknar”